این روزا کارم شده اشک و ناله و آه 

چند روز توی رختخواب استراحت کردم همش بیادت بودم که چرا جوابی نمی دی 

تو می تونی آرومم کنی مثل گذشته

تو می تونی بگی اروم باش 

تو می تونستی آهسته بری و دلمو لگد نکنی

سعی می کنم کمتر بنالم و آروم باشم اما نمی تونم

رفتم دکتر کمی قرص داد و استراحت پزشکی 

این داروهارو بهم داد عزیزم سپتالوپرام ؛دیازپام و فلوکیستین

امروز خواستم برم گلخونه اما قدرتشو نداشتم و سرم گیج می رفتم

/ 0 نظر / 8 بازدید