خانمی گاهی اوقات کارایی که مربوط بهش نمی شه رو انجام میده

میشه گفت کارای مردونه

خدا کنه همسایه شون زودتر خونه شو تکمیل کنه تا عزیزی شون آسیب نرسه

تمام وسایله خونه رو جمع کردن که یه وقت دیوار خونه نریزه

خدا خودش کمک کنه

/ 0 نظر / 8 بازدید