آرامش با حرفات به سراغ میاد 

وقتی گفتی لاله ی دختر کوچولو رو  سوراخ کردین دوست داشتم کنارتون بودم و بغلش 

می کردم و اون گوش و گوشواره ی نازشو می دیدم

اما گفتی خو تو هم هستی ، اینجا تو قلبم

همین کافی بود که احساس کنم واقعا زنده ام و ارزش و بهایی دارم و جایی هست که مکانم باشه

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید