عزیزم؟ ازت ممنونم که بهم ارامش میدی

ازت ممنونم که خبر میدی تو نت همو ببینیم

ازت ممنونم بخاطر همه چیز

اما نگرانم

نگران از اینکه معدت کی می خواد خوب بشه

نگرانم از اینکه نباید زیاد حرص بخوری دردت دوباره شروع بشه

از خیلی چیزاها نگران که نمی تونم بنویسم

فقط میگم

عزیزم مواظب خودت باش

همیشه و تا ابد دوستت دارم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید