دیشب با عزیزم حرف زدم و بخاطر یک سالی که پیشم بود ازش تشکر کردم و همین که 

ازش حلالیت گرفتم 

یه جورایی یک طرفه حرف زدم و اون گوش میداد 

بغض امونم نداد و اشکمو در اورد 

بعد از خدا حافظی کلی گریه کردم و سبک شدم 

فکر نکنم دیگه بتونم راحت باهاش حرف بزنم تا سال جدید 

از همین جا بهش میگم

عزیزم : دوستت دارم و جات کنارم خالیه 

مواظب خودت باش که همه چیزمی 

/ 0 نظر / 7 بازدید