آرام بودنت آرزوی منه

عزیزم؟

عقب گرد نکن

هرگز نترس که خدا باماست

زود به بمبست نکش کارمونه براش هزینه کن

رام کن اونی که یاقیه ، تیمارش کن اونی که چموشه

با حرف و کلامت آهنو موم کن نه آنگه بخوای باآب بتون بسازی و دیواری محکم به پیش روت بکشی

عزیزم؟

دوست داشتن شوخی نیست و کسی هم تو این راه بازنده و برنده نیست

کاری که دل می کنه مال خودشه و به کسی ربطی نداره

اگه مثل کرم ابریشم به دور خودت تار بتنی کسانی هستن که در آب جوشت بریزن

و ازت استفاده کنن و جانتو بگیرن

اما اگه آزاد باشی و به ندای دلت گوش بدی بازنده نیستی و به دنیای خودت افتخار می کنی

ترس مال شیر زنان و شیر مردان نیست

واسی کسی که به اندازه ی ارزن دوسش داری، فرار نکن، بجنگ که بازنده نیستی

ما اهل جنگیم و ترسی از مرگ نداریم گاهی دشمن بیرونی و گاهی دشمن درون

عزیزم؟

شک نکن دنیا و عقبی مال ماست چون نه خلاف و نه گناهی در کار ماست

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید