آرزویم اینست

نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد

نرود لبخند از عمق نگاهت

و به اندازه ی هر روز تو عاشق باشی

عاشق آنکه تورا میخواهد

و به لبخند تو از خویش رها می گردد

و تورا دوست بدارد به همان اندازه که دلت میخواهد

آری آرزویم اینست

 

/ 0 نظر / 5 بازدید