اونقدر واسم عزیزی که کلامت همه در جان من می مونه هر چی بنویسی  

طوری کن نتونم بخونم آنچه تو ذهنت هست 

 هر چند می دونم و اعتقاد و اعتمادبهت دارم  بی دلیل حرفی رو نمی زنی 

عزیزم؟ تورو داشتن و بهت تکیه کردن دل می خواد

عاشقت موندن سر بی مغز می خواد 

واست جنگیدن مزه ی خودش رو داره نمیشه عاقل بود و عاشقت شد

دل مهربونت رو می پرستم دستای نرم و زیباتو بوسه می زنم

به پاهات بگو واسم قدم بر داره به دلت بگو بیادم باشه که جای من اونجاست 

ازت ممنونم عزیزم 

ممنونم بخاطر موندت ،بخاطر رفتارت ،بخاطر دلگرمیات ،ممنونم بخاطر همه چیز

/ 0 نظر / 7 بازدید