امروز عصر خانمی با مامان از تهران حرکت کرد

خدا پشت و پناشون

دلم یه جوریه نمی دونم چرا ،خدا یا کمکم کن

/ 0 نظر / 13 بازدید