دو سه روزی هستش  که عزیزم حسابی خوشحالم می کنه

اها اینم بگم که دیدارمون داره نزدیک میشه

هرچه نزدیکتر میشه به تاریخ ،دلم واسش تنگ تر میشه می خوام هرچه زودتر باز ببینمش

خدا کنه این دفعه وقت بیشتری کنار هم باشیم

دارم سعی می کنم طوری تنظیم کنم که این دفعه یه دو روزی هم دیگه رو ببینیم

وقتی آدم کنار عزیزش میشه و تمام فکرشو به اون ختم می کنه بهترین لحظه

منم نمی خوام بهترین لحظه رو از دست بدم

عزیزم؟ممنونم بابت همه چیز

دوستت دارم ماچ

/ 0 نظر / 7 بازدید