این روزا اینترنتم قطع بود و چیزی نتونستم بنویسم

می نویسم واسی عزیزم

/ 0 نظر / 8 بازدید