راهت خیر خانم جان

امروز عزیزم حرکت کرد طبق خبری که بهم داد ساعت 9 حرکتشونه شاید 7 ساعت دیگه برسن

خیلی دلم شور می زنه نمی دونم چه حسیه اون وقتی حرکت می کنه دلم یه

جوری میشه شاید طاقتشو ندارم اون بخواد مسافرت کنه و خطری در کمینش باشه

شاید هم بخاطر دوست داشتنه . شاید اون هم یه حسی بهش دست میده من

اینطوری بشم و شاید های دیگه

البته میدونم تاخیر داره  ظاهرا تعدادشون 10 نفره و راننده هم بین راهی سوار می کنه

این روزا خلوته

بپرسم الان کجا هستن .......

اس دادم :خانم جان ؟کجا هستین؟

جواب داد: 31 تاکستان از ساوه نمیره دیر تر می رسیم

بهش گفتم همینو تو وبلاک نوشتم و بوسیدمش

اون هم گفت: قربونت برم عزیزم بوس

          

/ 0 نظر / 7 بازدید