وقتی پیشم نیستی همه چیز واسم تیره و تاره 

نمی تونم خودموکنترل کنم تو فقط می تونی آرومم کنی

وخوب هم از پسش بر اومدی 

می دونم چرا دیشب یهویی قاطی کردم و می دونم چرا 

چون همه بودن و تو کنارم نبودی  برات پیام دادم 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مریمی

آخی عزیزم[قلب] عشقتون ابدی[گل]