حسش نیست

عزیزم؟

هرگز از دوست داشتنت خسته نمی شم این فاصله هم نمی تونه منو ازت دور کنه 

خانمی؟

اگه امشب نتونستی بیایی نت  نگران نیستم 

از اینکه چند روزیه نتونستم  ببینمت دلواپسم. بخصوص اینکه گفتی حسش نیست و خسته ای

دوست داشتم اون پیشونی بلندتو ببینم و بهش افتخار کنم بوسه بزنم 

میدونم امشب دلت گرفته و اینو حس کردم

دلم می خواد گریه کنم کی گفته مرد نباید گریه کنه ؟ شب بخیر که گفتی نوشتم دلم

اشک داره اما زود پاکش کردم و شبت بخیر گفتم 

خانم گل من؟ 

تو آروم میایی، آروم بغلم می کنی و آروم ناز چشاتو بهم هدیه میدی و بوسم می کنی.

خودت می دونی

چند وقتی حضورت رو می خوام اون دستاتو می خوام 

می خوام ساعتی هم شده مثل اون ساعت کنارت باشم

دلم واست تنگه که دستم بهت نمی رسه

خیلی واسم عزیزی 

من و تو یه جا بهم می رسیم اینو مطمئنم و اینو بهت هم گفتم  

تو هم گفتی اونجا دیگه شریک قبول نمی کنی  

میدونی ؟

تلخترین جا کجاست ؟ تلخ ترین درد چیه؟

من بخوام و تو هم بخوای اونوقت دنیا نخواد. جور نشه، پات گیر باشه، کنج خونه بشه زندونت

عشق میگن درد میاره اما فکر کنم دوری بدتره . نتونی عشقتو ببینی بدتره.

برات نوشتم 

ای کاش بچه محله ات بودم حداقل می دیدمت 

     یادته اون ساعت که دستت رو گرفتم و گذاشتم روی قلبم ؟

        صدای قلبمو شنیدی؟ چطور داشت از قفسه ی سینه ام بیرون می اومد؟

             اون واسی تو بود . واسی عشقم . 

/ 1 نظر / 10 بازدید
آرش

سلام .امیدوارم همیشه اینجوری عاشق باشی و به عشق قشنگت برسی و خدا نکنه که شما بخواین ودنیا نخواد.تا تو هستی دنیا هیچ کارست.