فریاد بزنم یا خاموش باشم

عزیزم ؟

دلم واست تنگ شد

یه جایی باید فریاد زد و جایی هم باید خاموش بود

هم از فریاد می ترسم هم از خاموشی

من جایی رو برای ابراز عشق دارم و برات می نویسم

می ترسم از روزی که برام ننویسی

من همیشه به امیدی این وبلاگو باز می کنم که نوشته ای از تو باشه

برات می نویسم  تنها تو میدونی که در دل چی دارم

تنها تو میدونی

چرا گاهی بغض ،گاهی اشک ، گاهی خنده ی تلخ ، گاهی افکار

به سراغ من میان ....

تنها تو میدونی عزیزم......

با چه صدایی فریاد بزنم؟

با چه صدایی خاموش باشم؟

/ 0 نظر / 10 بازدید