این روزا یه گرفتاری واسم پیش اومد که حواسم زیاد جمع نبود 

از خانمی کمک خواستم و اون بهم آرامش داد

بهش خبر می دادم و اونم مثل همیشه با ذهن بزرگش راهنمایی ام می کرد و بیشتر بهم دلداری می داد

می خوام براش بنویسم و روز زن رو بهش تبریک بگم 

هرچند بهش اس دادم و با زبان بی زبانی هم بهش تبریک گفتم دوست داشتم و دارم اینجا براش بنویسم

خانمی؟

ازت ممنونم و روز زن رو بهت تبریک میگم

یه معذرت خواهی هم بهت بدهکارم اینکه فکر کنم یادم رفت به مادرت تبریک بگم نمی دونم آیا گفتم یا نه

خلاصه از طرف از مامان معذرت خواهی کن و بهش بگو من بفکرش هستم محتاج دعاشم

دوستتون دارم با تمام وجودم 

/ 0 نظر / 9 بازدید