روزگار اونقدری هم که ما فکرشو می کنیم نامرد هم نیست

ما صبر نداریم و حوصله ی رسیدن و پخته شدن رو نداریم

همون اس که خانم واسم فرستاد . رنگ مداد رنگی شاید باب دل ما نباشه اما

واسی زندگی مون دنبال رنگ می گردیم و روزی اونو بدست می اریم

پس باید به خدا سپرد و صبر کرد

/ 0 نظر / 8 بازدید