امشب سرتاسر بدنمو بغض پر کرد 

یه دل سیر گریه گردم 

دیگه طاقت ندارم 

دیگه کم اوردم نوشین جان

/ 0 نظر / 15 بازدید