این روزا نمی دونم چرا خانمی کمتر بهم اس می ده

تا من خبری ازش نگیرم اون اس نمی ده

فکر کنم از روزی که گفتم میام می بینمت یه جوری شده

نمی دونم

/ 0 نظر / 7 بازدید