خیلی خیلی خوشحال شدم وقتی نوشتتو دیدم 

بابت همه چیز ممنونم و دستاتو می بوسم ماچ

از مامان هم از طرفم تشکر کن

از اینکه نتونستم حرف بزنم منو ببخش باور کن قلبم دوتا دوتا می زد

به قول معروف یکی ریپ می زد 

/ 0 نظر / 9 بازدید