این روزا خانمی خیلی خوشحاله  چون هم تولدشه و هم مراسم خواستگاری داداش 

حس خوبی دارم و دلم گاه گاه تنگ میشه براش

نمی تونم بنویسم چون هنوز هوای شهر دومم تو سرمه و دارم باهاش ناز می کنم

/ 0 نظر / 10 بازدید