دلمون تنگ شد به خدایی پناه می برم که سرنوشت همه دست اونه

مگه غیر از اینکه دلی رو فرسنگها به هم متصل می کنه و برای هم آسایش میارن

مگه خدای بزرگ (نعوذ به الله ) حسوده که با مردم عاشق کل کل کنه حسودیش گل کنه

نه هرگز

خدا خودش هم عاشقه و از روی عشق جهان رو بنا کرد

 از روی عشق دل رو ساخت و مهر و احساس در اون گذاشت

از روی عشق زیبایی هارو درست کرد چون خودش زیباست

نمی شه اون چیزی که خودش داره رو از روی حسادت از بشر بگیره چون احتیاجی بهش

نداره و خودش منبع همه ی چیزهایی که یافت میشه هست

 هرچه به ماداد و هرچه نداد از روی مصلحت اونه

سر به سجده می ذاریم و فقط و فقط سپاس گذاریم 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید