قربونت برم الهی عزیزم 

دلم می خواد آروم بغلم کنی

آروم بهم بگی احمد جان فقط بخواب 

جون عزیز فقط بخواب اشک نریز فقط بخواب 

احمد؟ چرا بالشتت شبها خیس میشه ؟ تا کی بیداری؟ واسی چی آروم آروم ناله می زنی؟

چرا دردات شده یه روزه و زودی خوب میشی؟

میشه بهم بگی فقط بخواب احمد جان؟ میشه بگی؟ 

/ 0 نظر / 10 بازدید