ممنونم عزیزم

تا حالا شده به ساعت نگاه کنی واون به نظر بیاد از جاش تکون نمی خوره 

تا حالا شده توی جاده ای باشی و اون راه تمومی نداشته باشه

تا حالا شده به  مقصد رسیدنت خیلی طولانی شده باشه

حالا که رسیدی بگی وای چه زود رسیدم و اون الان خوابه

تا حالا شده صبح اول وقت نمازرو تو جایی شلوغ بخونی و کسی رو نبینی

تا حالا شده خستگی برات معنی و مفهمومی نداشته باشه؟

تا حالا شده همه ی مردم برات غریبه باشن و نخوان جوابتو بدن

بگذریم ....

تا حالا شده عزیزت کنار بشینه، دست رو دستت بزاره، باهات قدم بزنه ،

برات بستنی بخره ؟

تا حالا شده اون از همه چیزش بگذره و به تو فکر کنه و از خوشبختی تو بگه؟

تا حالا شده عطر با بوی شکلات برات بخره ؟ آخه شکلات خیلی دوست دارم

تا حالا شده رفتنشو ببینی که چطور نگات می کنه وصورتش سرخ شده باشه؟

ولی چیزی بهت نگه،آیا تو  فهمیدی چشمامش چی می خواستن؟

توی تاکسی برام دست تکون داد و کمی عقب رو نگاه کرد و ازم دور شد

/ 0 نظر / 8 بازدید