ما ساده ایم هردوتامون  ، خیلی ساده

بی غل و غش 

دوست داریم همو ،بی آنکه چشمی تو چشم بیفته

بنام هم و بیاد هم هستیم

گاهی اقات دلهامون تنگ میشه 

گاهی اوقات میسازیم و گاهی هم می سوزیم 

اینم یه جورشه 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مریمی

اینجوری خیلی سخته[ناراحت][دلشکسته]