بعضی وقتا فقط سکوت می کنم و چیزی نمی گم و یا نمی نویسم

اون وقتا دلم بدجوری هواتو می کنه حسی ندارم بجر دلتنگی 

باهات کل کل می کنم و حرفامو یه جوری بهت می فهمونم و تو بازم فرار می کنی

به قول خودم با اون کلامت می زنی تو سرم 

حالا خودمونیما حق داری و بهت باید حق داد

/ 0 نظر / 7 بازدید