واسی آرامش عزیزم 

واسی آرامش دلم

واسی آرامش خودم 

واسی اینکه بدونه هنوز اون هرچی بگه میگم چشم

به درخواست عزیزم که خیلی دوست دارم سکوت می کنم

سکوت بهترین آرامشه واسی هردومون 

به عزیزم قول میدم دیگه نمی زارم بیشتر از این غصه بخوری 

چون خیلی خیلی خیلی دوستت دارم

فدات بشم 

نوشین جان دوستت دارم 

/ 0 نظر / 15 بازدید