بوس

سلام

این روزها داره عادی طی میشه و خوشحالم از اینکه مشکلی پیش نیومد

چشم مامان هم داره کمی بهتر میشه

واسی خانمی کاری کردم  خیلی خوشحالم

دوبار رفتم به خواهرم سر زدم و کارشو انجام دادم حدودا دوساعت راهه

امروز خانمی موبایلشو جا گذاشته بود از بیرون واسم زنگ زد که نگران نشم دست

گلت درد نکنه خانم جان

هم اینکه بعد از ظهر خواستم بخوابم اس دادم ولی جواب نداد دلواپس شدم

بعد سه اس من جواب داد که داشتم واسی بابا غذا گرم می کردم تا جوابمو نداده بود

خواب به چشمم نیومده بود وقتی جواب داد و خیالم راحت شد مثل گنجشک خوابم برد

گفتم گنجشک این بیاد م اومد که براش اس دادم  خونه ات کجاست که گنجشک بشم

بیام سر سکو و روی دست تو بمیرم

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید