مست مست

مست عشقم مست شوقم مست دوست

مست معشوقی که عالم مست اوست

این اس رو خانمی بهم داد وقتی گفتم من مست عشق .....

/ 0 نظر / 6 بازدید